محصولات - شرکت تولیدی قند شیروان
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
Wednesday,23 September 2020
هیات مدیره
محسن طیبی
        مدیر عامل و عضو هیات مدیره(موظف)
نماینده شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع سینا
مجتبی معتمدی
                  رئیس هیات مدیره(موظف)
نماینده شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا
        محمد حسین صالحی
رئیس کارخانه و نائب رئیس هیات مدیره(موظف)
   نماینده شرکت ره نگار خاور ميانه پارس

حمیدرضا شاکری
              عضو هیات مدیره(غیر موظف)
نماینده شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان
نادر گیوه چی زاده
        عضو هیات مدیره(غیر موظف)
نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
مدیران شرکت
 • مدير عامل
 • محسن طیبی
 • تلفن:66597200-021
 • رئیس کارخانه
 • محمد حسین صالحی
 • تلفن:36353384-058
 • ریاست هیئت مدیره
 • مجتبی معتمدی
 • تلفن:66597200-021
 • سرپرست کشاورزی
 • عزبزاله ذوالفقاری
 • تلفن:36353424-058
 • مدير فنی
 • هادی کاظمیان
 • تلفن:36353387-058
 • مدير اداري
 • ضياء متوليان
 • تلفن:36353665-058
 • مسئول IT و امور سهام
 • محمد شکسته بند
 • تلفن:36353606-058
 • رئیس حسابداری
 • امیر هوشنگ رشکی
 • تلفن:36353574-058
 • سرپرست حسابداری
 • علی اکبر بشکنی
 • 058-36353552