محصولات - شرکت تولیدی قند شیروان
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
Wednesday,23 September 2020
چشم انداز
 • با برندی معتبر در رشته فعالیت قند و شکر، بنگاهی است پویا و پیشرو در بازار کشور، چابک و منعطف در برابر تحولات محیطی
ماموریت
 • تولید و عرضه شکر با شاخصه های برتر،توسعه تجارت،استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید با رویکرد ارزش آفرینی برای ذینفعان
اهداف کلان
 • افزایش سهم تولید
 • افزایش سهم بازار
 • تامین نیازهای روزانه مصرف کنندگان
 • افزایش سودآوری
 • بهینه نمودن و افزایش بازده دارایی ها
استراتژی ها
 • توسعه کشت پایدار چغندر
 • استفاده حداکثری از پتانسیلهای تولیدی
 • توسعه تجارت شکر
 • ورود به عرضه شیرین کننده های جایگزین
 • توسعه برند