رویه های حاکمیت شرکتی

رویه های حاکمیت شرکتی:

حاکمیت شرکت در قند شیروان فرایندی درحال پیشرفت است که در عین محافظت از منافع سایرذینفعان مانند تامین کنندگان مواد اولیه  و مشتریان ، از طریق شفاف سازی ، نقش ومسئولیت های همه شرکت کنندگان از جمله سرمایه گذاران، سیاست گذاران، هیات مدیره ،حسابرسان وو پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد وهدف عمده آنان ارزش آفرینی برای سهامداران است .

 

اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی:

ردیف

اهم الزامات آیین نامه حاکمیت  شرکتی

توضیحات

1

افشا و شفافیت

موضوعات مهم شامل وضعیت مالی, عملکرد، جریانات نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به موقع و صحیح افشا می شود.

2

اکثریت هیئت مدیره غیرموظف با تحصیلات، تجربه و فاقد محکومیت

سه عضو هیئت مدیره غیرموظف هستند و دارای تحصیلات، سوابق مدیریتی و فاقد محکومیت قطعی کیفری می باشند.

3

عضویت مالی غیرموظف یک نفر در هیئت مدیره

یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی می باشد.

4

عضویت هیئت مدیره در بیش از سه شرکت بورسی

هیئت مدیره در بیش از سه شرکت بورسی نیستند.

5

مسئولیت هیئت مدیره در تدوین  و پیاده سازی اخلاق سازمانی

شرکت دارای منشور اخلاق سازمانی می باشد.

6

چهارچوب قوانین و مقررات و رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران

هیئت مدیره حداکثر دقت را در رعایت حقوق سهامداران در زمینه های اطلاع رسانی بهنگام جهت حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام بکار برده است.

7

معاملات با اشخاص وابسته و کنترل تضاد منافع و افشا

اطلاعات معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در سال جاری مطابق صفحه 44 می باشد که ضمن رعایت قوانین مندرج در آیین نامه مستندسازی و شفاف سازی انجام شده.

8

حسابرس داخلی، گزارش کنترل داخلی و اظهارنظر حسابرس مستقل

حسابرس داخلی تشکیل و گزارش کنترل داخلی در پایان هر سال در سامانه کدال منتشر می گردد.

9

ساز و کار مناسب در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی

لیست دارندگان اطلاعات نهانی بروز می باشد.

10

ساز وکار مناسب جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص

جهت رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات و گزارشات اشخاص دسترسی به مدیرعامل و سایر مدیران ارشد شرکت به نحو مناسبی تسهیل گردیده است.

11

مبنای حقوق مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره

حقوق اعضای هیات مدیره از سوی شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا تعیین و احکام مربوطه صادر   می شود.

12

وظایف هیئت مدیره

هیئت مدیره هیچ یک از وظایف خود را تفویض به شخص دیگری ننموده است.

13

کمیته ریسک و حسابرسی به طور اثربخش تحت نظر هیئت مدیره

کمیته حسابرسی و ریسک تشکیل شده و فعالیت می کند.

14

استقرار ارزیابی هیئت مدیره- مدیرعامل- کمیته های تخصصی شرکت های وابسته

برنامه ریزی در سطح اهداف کلان برای شرکت و در سطح پایینتر برای واحد ها و کمیته های تخصصی مطابق استراتژی مصوب هیئت مدیره برای اهداف کلان در مقاطع 3ماهه و برای اهداف خود در مقاطع ماهانه، بررسی ها و پایش لازم توسط شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی ایران و مهم ترین شاخص ارزیابی اثربخش هیئت مدیره و مدیرعامل

15

به روز نمودن مهارت ها و آگاهی های هیئت مدیره

در ماه های آتی برنامه ریزی لازم جهت حضور اعضا در دوره های آموزشی توسط شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی ایران مقرر گردیده

16

تدوین منشور هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و دبیرخانه مستقل

منشور هیئت مدیره تدوین شده است و دبیرخانه تشکیل و دبیر هیئت مدیره منتصب شده است.

17

جلسات هیئت مدیره

جلسات هیات مدیره به طور ماهیانه برگزار و تعداد جلسات هیئت مدیره و کمیته های تخصصی در گزارشات به مجمع را به اطلاع سهامداران می رساند.

18

تدوین دستور جلسات آتی هیئت مدیره و مخالفت هر یک از اعضا

نحوه تدوین دستور جلسات آتی هیئت مدیره، نظر اعضا بوده و در خصوص اولویت طرح دستورات در جلسه نظر رئیس هیئت مدیره و همچنین اکثر اعضا اخذ و دلایل مخالفت هر یک از اعضا با مصوبات جلسه در صورتجلسه مربوطه درج و در صورت خروج از موضوع دلایل خروج مربوطه ذکر می شود.

19

پاسخگویی و افشای اطلاعات

در خصوص میزان استقلال و تجارب حرفه ای و همچنین مسائل مالی که مرتبط بر آنهاست به نحو مناسب در گزارش تفسیری منتشر گردیده است.

20

گزارشگری پایداری شرکت

در فصل گزارشگری پایداری توضیح داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره و مدیران اصلی:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)

سمت

تحصیلات و مدارک حرفه ای

زمینه­های سوابق مهم اجرایی

تاریخ عضویت در هیئت مدیره

میزان مالکیت در سهام شرکت

عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها

عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در 5 سال اخیر

بهرام غیبی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا 

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)

دکترا مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی

صنعت نساجی و سازمان

 هلال احمر

1401/08/07

365,315,438

 

 

نادر گیوه چی زاده به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)

مهندسی کشاورزی (کارشناسی)

صنعت قند

طرح و برنامه

1398/11/02

6,438,284

 

شرکت قند شهدای دزفول

سیدپیمان جاور به نمایندگی شرکت ره نگار خاور میانه پارس 

عضو هیئت مدیره (موظف)

کارشناس ارشد حسابداری

صنعت قند

1401/09/12

2,360

شرکت پترو توان ابتکار

 

محمدرضا شاهمرادی به نمایندگی شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

دکترا مهندسی فناوری اطلاعات

صنایع غذایی و دانشگاه ها

1400/12/15

4,888

 

 

حمیدرضا شاکری به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

عضو هیئت مدیره (غیرموظف)

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی

صنعت

بانکداری

1398/06/16

2,360

 

 

 

 

 

 

 

 

    اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات/ مدارک حرفه ای

سابقه اجرایی در شرکت

سوابق مهم اجرایی

امیرهوشنگ رشکی

سرپرست مالی

کارشناسی

از 1402/03/01 تاکنون

رئیس حسابداری قند شیروان، حسابرس داخلی قند شیروان، سرپرست مالی قند شیروان

عبدالرضا محمدعلیزاده

سرپرست کشاورزی

کارشناسی

21سال

بازرس چغندرکاری- سرپرست دفتر چغندرکاری، سرپرست کشاورزی قند شیروان

ضیاء متولیان

مدیر حقوقی

کارشناسی

23سال

مدیریت اداری - مدیریت حقوقی شرکت قند شیروان

مجید کاظمی

مدیر بازرگانی

کارشناسی ارشد

30 سال

سرپرست بازرگانی- مدیر بازرگانی قند شیروان

مهدی رجائی

مدیر تولید

دکترا

21 سال

مسئول فنی  - مدیر فنی - مدیر انرژی و مدیر تولید شرکت تولیدی قند شیروان

سید محسن پارسا

ریاست کارخانه

کارشناسی ارشد

از 1401/03/01 تاکنون

مهندس قندساز شرکت نقش جهان- رئیس کارخانه قند شیرین- مدیر تولید قند تربت- رئیس کارخانه قند شیروان

رامین عباس نژاد

مدیر فنی

کارشناسی ارشد

21 سال

سرپرست واحد برق- مدیر فنی قند شیروان

سمیرا رضائی گزل آباد

سرپرست اداری

کارشناسی

از 1401/10/01تاکنون

مسئول کارگزینی قند شیروان، سرپرست اداری قند شیروان

 

اطلاعات در مورد کمیته های تخصصی هیات مدیره

کمیته های تخصصی که در برخی از آنها اعضای هیات مدیره نیز در آن عضویت داشته اند به شرح ذیل می باشد:

کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو هیات مدیره

تحصیلات

سید پیمان جاور

معاونت مالی و اداری

بله

فوق لیسانس

محمدرضا اخوان

مدیر مالی

خیر

فوق لیسانس

مجید کاظمی

مدیر بازرگانی

خیر

فوق لیسانس

ضیاء متولیان

مدیر حقوقی

خیر

لیسانس

لازم به ذکر است آقای محمدرضا اخوان تا آذر ماه 1401 عضو کمیته ریسک بوده اند و بعد از آن در سال 1402 آقای امیرهوشنگ رشکی از تاریخ20/03/1402 به عنوان عضو کمیته ریسک منصوب گردیدند.

 

کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو هیات مدیره

تحصیلات

حمیدرضا شاکری

عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته

بلی

فوق لیسانس

مرتضی اسودی

عضو کمیته

خیر

دکترا

اکبر عرب عامری

عضو کمیته

خیر

فوق لیسانس

امیرهوشنگ رشکی

دبیر کمیته (حسابرس داخلی)

خیر

لیسانس

 

کمیته وصول مطالبات

نام و نام خانوادگی

سمت

عضو هیات مدیره

تحصیلات

سید پیمان جاور

معاونت مالی- اداری

بلی

فوق لیسانس

سید محسن پارسا

ریاست کارخانه

خیر

فوق لیسانس

امیرهوشنگ رشکی

حسابرس داخلی

خیر

لیسانس

میثم رحیمی

سرپرست بازرگانی

خیر

لیسانس

ضیاء متولیان

مدیر حقوقی

خیر

لیسانس

زهرا عظیم زاده

کارشناس کشاورزی

خیر

لیسانس

محمد نیازی

سرپرست حسابداری چغندرکاری

خیر

لیسانس

 

گزارش پایداری:

  بعد زیست محیطی :

این شرکت هرساله با همکاری محیط زیست برای  پایش فاضلاب و پسابهای تولیدی شرکت طی قرارداد با شرکتهای مورد تایید آن سازمان و همچنین نسبت به ساخت تصفیه خانه فاضلاب جهت جلوگیری از هر گونه تخریب به محیط زیست اقدام می نماید. ضمن اینکه در توسعه و نگهداری فضای سبز نیز اقدام نموده است . در صورت عدم همکاری و آسیب رسانی به محیط زیست شرکت الاینده اعلام و مشمول جرایم عوارض سبز خواهد بود.

 ضایعات تولیدی شرکت ( تفاله های تر و پرسی) از انجائیکه مصرف خوراک دام دارند به فروش رسیده وآسیبی به محیط زیست نمی رسانند .

بعد مسئولیت اجتماعی :

اقدامات انجام شده طی دوره گزارش مورد در خصوص بعد مسئولیت اجتماعی  بشرح زیر می باشد.

-    گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (2015) ISO9001

-    گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی (2015) ISO14001

-    گواهینامه سیستم مدیریت  ایمنی و بهداشت حرفه ای (2018) ISO 45001

-    گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (2018) ISO22000

-      طی دوره مورد گزارش شرکت در قالب مسئولیت اجتماعی با تصویب هیات مدیره محترم برای تجهیز مدارس کارخانه قند  مبلغ 25 میلیون ریال و برای کمک به مدد جویان کمیته امداد مبلغ 80 میلیون ریال وکمک به  زندانیان جرایم غیرعمد به مبلغ 147میلیون ریال، کمک به ناحیه مقاومت بسیج به مبلغ 200 میلیون ریال، کمک به هیات بسکتبال مبلغ 100 میلیون ریال، کمک به برگزاری مراسمات دینی به مبلغ 223 میلیون ریال، برگزاری جشن چهل و چهارمین سال پیروزی انقلاب مبلغ 20 میلیون ریال، کمک به دهیاری روستای کارخانه قند مبلغ 70 میلیون ریال اقدام نموده است .

    شرکت دارای خانه بهداشت و کارمند بهداشت حرفه ای می باشد.

  طی سال مورد گزارش برای کارکنان  96 ساعت کلاسهای آموزشی مرتبط برگزار شده است.

  مشتری مداری شرکت یکی از اولویتهای شرکت بوده و با حفظ روابط مطابق با مقررات مربوطه در جهت سود اوری اقدام         می نماید.

بعد اقتصادی:

   عملکرد اقتصادی شرکت متاثر از جذب مواد اولیه و فروش و قیمتهای مرتبط با ان است . در صورتیکه افزایش نرخ خرید مواد اولیه و فروش مطابقت داشته باشد و واردات بی رویه نداشته باشد عملکرد اقتصادی مطلوب خواهد بود این اتفاق در سنوات جاری موجب نوسان در عملکرد اقتصادی شده است .

بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات فروش  برخی شرکتها ( عدم بورسی بودن ) سهم بازار این شرکت مشخص نمی باشد.

شاخص بهره وری شرکت نسبت به دوره مشابه قبل 53% رشد داشته است .

بدلیل عدم دسترسی به فروش کل شرکتهای قندی امکان محاسبه رشد شرکت وجود ندارد